Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o., ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl
 • przez e-mail: dok@medicover.pl
 • telefonicznie: 500 900 500

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Monika Sobczyk, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: IOD@medicover.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować zawartą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • świadczyć usługi opisane w Regulaminie,
 • ułatwić innym osobom kontakt z lekarzem oraz powziąć wiedzę o rodzajach, miejscach i terminach wykonywanych przez lekarza usług medycznych,
 • obsłużyć pytania i reklamacje, jeśli wpłyną, 
 • przekazać materiały promujące usługi własne administratora danych, 
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich  danych to:

 • regulamin oraz/lub zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • prawnie uzasadniony interes administratora,
 • przepisy prawa.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.  

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych:
  • świadczącym usługi informatyczne, z których korzysta Medicover Sp. z o. o.,
  • świadczącym usługi wysyłki sms oraz e-mail,
  • świadczącym usługi finansowe (księgowość),
  • świadczącym usługi prawne.
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Źródła danych

 • osoba fizyczna, która utworzyła konto w serwisie zgodnie z warunkami Regulaminu,
 • osoba fizyczna, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • publiczny Rejestr Praktyk Zawodowych Lekarzy.

8. Dodatkowe informacje

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 • Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy, że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: iod@rankinglekarzy.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, specjalizacja, adres e-mail, numer telefonu, a na wyraźne żądanie zakres danych może zostać poszerzony.

Copyright ©2018 RankingLekarzy.pl

Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się